Udalosti

Vážení návštevníci, takmer všetky udalosti, o ktorých sa dočítate nižšie, sú organizované členmi a sympatizantami Občianskeho združenia FanNecpaly alebo Denným centrom Necpaly. Stojí za tým veľa času, námahy, energie, kreaitivity, nápadov a samozrejme aj peňazí. V roku 2018 sa naše aktivity stretli s veľkým pochopením zo strany mesta a boli podporené celkovou sumou 1400,-€. Aj vďaka tomuto obnosu bol zakúpený skladací stan, farebná tlačiareň na vedenie kroník, financovaná táto webová stránka a sčasti financované podujatia ako Fašiangy, ŠuFut, Deň dobrých susedov i príchod Mikuláša. Ďakujeme za pomoc a podporu zo strany mesta, vďaka ktorej môžeme pre vás robiť viac a lepšie. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(udalosti sú zoradené podľa aktuálnosti zhora dole)

Príchod Mikuláša 2018 Príchod Mikuláša 2018
Príjemná predvianočná atmosféra umocnená detským očakávaním, radosťou, vôňou punču, tóny vianočných kolied a sviatočná nálada - toto všetko nás priviedlo v mikulášsky predvečer pred kaplnku v Necpaloch.... čítajte viac...
Jesenná výstava 2018 Jesenná výstava 2018
Jeseň so svojimi farbami tradične prináša aj plody zeme. Tie však vyrastú len vďaka usilovným rukám hospodárov a gazdiniek... čítajte viac...
Zatváranie prázdnin 2018 Zatváranie prázdnin a susedská burza 2018
Prázdniny deťom i rodičom ušli ako voda a tak sme sa rozhodli, že urobíme ešte malé obzretie za letom a bezstarostnými dňami. Netradičné hry, zábava i opäť malá susedská výpomoc - to všetko čakalo na návštevníkov v posledný augustový deň na starej ceste. čítajte viac...
Deň dobrých susedov 2018 Deň dobrých susedov 2018
Susedská pomoc, dobré vzťahy a spolupatričnosť by mali byť súčasťou bežného života každého z nás. Jedno podujatie, ktoré určite k takýmto cieľom prispelo, sme zorganizovali v polovici augusta. čítajte viac...
Pripravy DDS 2018 Prípravy Dňa dobrých susedov 2018
O tom, že príprava veľkého podujatia nemusí byť plná stresu a nervov, vás kľudne presvedčíme. O tom, že práce manuálnej, remeselnej i duševnej nebolo málo, vás presviedčať nejdeme, kto raz robil, pochopí... čítajte viac...
Medobranie 2018 Medobranie a vodosláva - Necpaly pri Martine 2018
Slávnosti medu a vody pravidelne organizujú obyvatelia našich družobmých Necpál pri Martine. Tento rok bola naša výprava početnejšia a o tom, ako sme strávili tento krásny deň, čítajte tu... viac...
Olympiáda seniorov 2018 Olympiáda seniorov 2018
Myšlienka zorganizovať olympiádu seniorov dostala tento rok reálnu podobu. A že výsledok bude pre našich prekvapivý, o tom čítajte tu... viac...
MDD 2018 MDD z ničoho nič 2018
Nájsť si čas pre deti a nielen tie svoje sme sa rozhodli v prvú júnovú nedeľu. Bavili sa malí aj veľkí... čítajte viac...
Jarné upratovanie 2018 Obnova náterov na ihrisku 2018
Čas i poveternostné vplyvy spôsobili, že farby na ihrisku od vlani vybledli, zošúchali sa, a tak sme ich zjari obnovili, aby sa mohli deti hrať hneď s prvými lúčmi slnka... viac...
Jarné upratovanie 2018 Jarné upratovanie 2018
Odchádzajúca zima prináša nielen prvé zubaté slnečné lúče, ale zároveň za sebou zanecháva suché konáre, od jesene napadané lístie, ale nájdu sa i nečistoty, ktoré vo svojom okolí "stráca" človek. Preto s novou jarnou energiou zvykneme upratovať svoje domácnosti i širšie okolie.... viac...
Morena 2018 Vynášanie Moreny 2018
Tradičné podujatie v réžii Denného centra seniorov z Necpál a Základnej školy na Malonecpalskej ulici obyčajne sprevádza krásne slnečné počasie, aby bolo naozaj jasné, že zimu sme definitívne vyniesli... viac...
Jarná výstava 2018 Jarná výstava 2018
Šikovné ruky žien, ale i mužov, je možné každoročne pred Veľkou nocou obdivovať v kultúrnom dome na výstave ručných prác a výrobkov zručných Necpalanov... viac...
Fašiangy 2018 Fašiangové prípravy 2018
Začiatok nového roku ušiel ako voda a nám už bolo treba myslieť na fašiangy. Tento rok bol veľmi "krátky fašiang" a tak do popolcovej stredy zostávalo len pár týždňov. Najvyšší čas pripraviť vlaňajšie masky a pridať zas niečo navyše... viac...
Mikuláš 2017 Rozsvietenie stromčeka
a príchod Mikuláša 2017

Začiatok decembra prináša so sebou čarovný večer, kedy sa rozsvieti vianočný stromček pri kaplnke a medzi deti, rodičov a všetkých Necpalanov príde Mikuláš so svojimi darčekmi... Tento rok neprišiel sám a po vlastných... ako teda? viac...
45. rokov ZDŠ Základná škola Malonecpalská píše 45. rok svojej existencie
Základná škola Malonecpalská oslávila 45. výročie jej založenia. Na školské časy si zaspomínali bývalí riaditelia aj učitelia, ktorí vychovali generácie žiakov tejto školy. viac...
MDD 2017 MDD z ničoho nič... 2017
Popri mnohých akciách k MDD ešte stále zostalo doma dosť detí, ktoré prišli na starú cestu a užili si tento deň s rodičmi či kamarátmi... viac...
Hody 2017 Necpalské hody 2017
Hodový víkend bol tento rok bohatý. Sobotné zábavno-športové popoludnie v nedeľu vystriedala hodová svätá omša, už tretí rok aj s procesiou od kríža pri Rajčuli... viac...
ŠUFUT 2017 ŠUFUT 2017 - bezkontaktný futbal
Druhá časť popoludnia v Necpaloch patrila športovému zápoleniu rodinných či priateľských družstiev v zápasoch v bezkontaktnom futbale... viac...
ŠUFUT 2017 ŠUFUT 2017 - varenie šúľancov
Prvá súťaž zábavného popoludnia bolo varenie šúľancov, ktoré sa už teší veľkej obľube nielen u súťažiacich, ale hlavne u publika... viac...
ŠUFUT 2017 ŠUFUT 2017 - prípravy
Podujatím, ktoré spája kulinárske umenie a športové zápolenie, sme žili už od jesene. Pripravovali, premýšľali, diskutovali, chystali... viac...
Stavanie mája 2017 Stavanie mája 2017
Tradičné podujatie, ktoré si získava čoraz viac obdivovateľov a divákov sa aj tento rok konalo v posledný aprílový deň. Vyzdobený máj, kroje, piesne, zábava i majáles... viac...
Stavanie mája 2017 Remeslá v škôlke 2017
Pozvanie do vyzdobených priestorov materskej školy prijal viceprimátor, rodičia detí, ale hlavne dôchodcovia z Denného centra v Necpaloch, ktorí si pripravili výstavku svojich pekných výrobkov.... viac...
Jarná výstava 2017 Jarná výstava 2017
Denné centrum Necpaly je známe aj svojimi tvorivými členkami. Spod ich šikovných rúk vyšlo mnoho krásnych výrobkov, ktoré si každoročne pred Veľkou nocou majú návštevnící možnosť pozrieť v kultúrnom dome... viac...
Jarné upratovanie 2017 Jarné upratovanie 2017
S jarou sa prebúdza príroda, prichádza nový život a ten vítame aj upratovaním po zime čistením okolo svojich príbytkov. Každoročne upravujeme aj okolie veľkej a malej kaplnky... viac...
Vynášanie Moreny 2017 Vynášanie Moreny 2017
Tradičné vítanie jari pripravuje Denné centrum Necpaly spoločne so Základnou školou na Malonecpalskej ulici. Tento rok nám prialo krásne, naozaj jarné počasie... viac...
Fašiangový sprievod 2017 - IV. časť Fašiangový sprievod 2017 IV. časť
Posledný album fašiangových fotografií dokumentuje záverečnú etapu trasy veselých masiek po Malonecpalskej ulici a sídliskom Necpaly... viac...
Fašiangový sprievod 2017 - III. časť Fašiangový sprievod 2017 III. časť
Ďalšia séria fotografií je z ulice Na záhumní, Poľnej a Pod horou. Pospomínajte si na fašiangové veselenie v týchto častiach Necpál... viac...
Fašiangový sprievod 2017 - II. časť Fašiangový sprievod 2017 - II. časť
Fotografií z fašiangov je toľko, že musia byť rozdelené na viac častí. V tejto si pozrite horný koniec Veľkonecpalskej ulice... viac...
Fašiangový sprievod 2017 - I. časť Fašiangový sprievod 2017 - I. časť
Nadišiel dlhoočakávaný deň - nedeľa 26. februára. Náročné prípravy mali priniesť svoje ovocie. V I. časti nájdete fotografie z Kopaničiek a Slnečnej ulice... viac...
Fašiangové prípravy 2017 Fašiangové prípravy 2017
Čas plesov, zábav a veselenia vrcholí fašiangovým sprievodom masiek. V roku 2016 sme ho zorganizovali tak "cvične", pretože takmer 40 rokov žiadny takýto sprievod už po Necpaloch nechodil. ... viac...
Rozsvietenie stromčeka 2016 15. Ples Necpalanov 2017
Neuveriteľný 15-ty krát sa zišli nielen Necpalania, ale aj ich priatelia a známi, aby sa znovu vynikajúco zabavili na plese v našom kultúrnom dome, ktorý sa tradične koná v prvú januárovú sobotu po Troch kráľoch... viac...
Rozsvietenie stromčeka 2016 Rozsvietenie stromčeka 2016
Rozsvieteniu stromčeka predchádza jeho osadenie a potom sa už tešíme na príchod Mikuláša, rozvoniavajúci punč i sladkosti pre deti... viac...
Jesenná výstava 2016 Jesenná výstava 2016
Tradícia jarných a jesenných výstav sa už stala samozrejmou súčasťou aktivít členov nášho Denného centra a tak ani tento rok nebol výnimkou.... viac...
ŠUFUT 2016 - futbal ŠUFUT 2016 - futbal
Športová časť podujatia ŠUFUT 2016 bol turnaj v bezkontaktnom futbale. Nejedná sa o klasický futbal, ale je využitý princíp stolového futbalu preneseného do životnej veľkosti. Hráči by sa nemali dotýkať, i keď mnohkrát sa tak stalo :)... viac...
ŠUFUT 2016 - príprava ŠUFUT 2016 - šúľance
Prvou časťou podujatia ŠUFUT je súťaž vo varení šúľancov. Prihlásilo sa šesť družstiev a jedno kreatívnejšie a šikovnejšie ako druhé... viac...
ŠUFUT 2016 - príprava ŠUFUT Necpaly 2016 - príprava
Vlaňajšie súťaže pod tohtoročným spoločným názvom "ŠUFUT Necpaly" sa stretli s veľmi priaznivou odozvou obyvateľov i návštevníkov Necpál, preto sme začali pripravovať ich druhý ročník... viac...
Fašiangový sprievod 2016 Deň dobrých susedov 2016
Úžasné podujatie, ktoré už niekoľko rokov organizujú obyvatelia dedín rudnianskej doliny. Už po tretíkrát sa ho zúčastnili aj zástupcovia Necpál... viac...
Fašiangový sprievod 2016 Necpalské hody 2016
Necpalské hody sa konajú vždy tri týždne po Veľkej noci, kedy je už aj počasie prechádza z jarných do letných dní. Tento rok sviatočnú atmosféru opäť umocňovalo slniečko.... viac...
Fašiangový sprievod 2016 Fašiangový sprievod 2016
Fašiangové veselenie spojené so sprievodom masiek po dedine bola kedysi samozrejmá súčasť kultúrneho života Necpál. V tomto roku sprievod rozdával radosť opäť... viac...
Fašiangy na Turci 2016 Fašiangové masky na Turci 2016
Generálka pripravených masiek na fašangovanie sa skončila na zábave v Necpaloch pri Martine, kde boli nielen prekvapení, ale aj veľmi potešení... viac...
Fašiangy v škôlke 2016 Fašiangy v škôlke 2016
Fašiangový čas - toto príjemné obdobie radosti, karnevalov a oživovania ľudových tradícií - naplno prežívali aj deti z Materskej školy na Malonecpalskej ulici.... viac...
14. Ples Necpalanov 2016 14. Ples Necpalanov 2016
Prvá sobota po Troch kráľoch to je už tradičný termín konania Plesu Necpalanov. Kultúrny dom opäť praskal vo švíkoch, ako to už obyčajne býva, keď niekde hrá Necpalanka... viac...
S úctou k starším 2015 Babičky, deduškovia, máme vás radi! 2015
To boli slová, ktoré pohladili srdiečka starých rodičov detí z Materskej školy Malonecpalská Ul. v Prievidzi na slávnostnom posedení pod názvom
"S úctou k starším".... viac...
  
Všetky predošlé udalosti nájdete v rubrike Kronika.
© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist