Občianske združenie FanNecpaly

Spoločenstvo, zoskupenie, kolektív... ťažko nazvať jedným slovom pár ľudí, ktorí si z recesie pomenovali svoju komunitu FanNecpaly (fanúšikovia, priaznivci Necpál). Väčšinou sme sa stretávali pri spoločných posedeniach, opekačkách, výletoch, neskôr sme sa začali angažovať aj na brigádach, hlavne pri úprave okolia, vyčistení okolia kaplnky či cintorína. Vedieme kroniky Necpál, robíme fotodokumentáciu akcií, spolupracovali sme pri obnove kaplnky, na akciách ako stavanie mája, príchod Mikuláša a boli sme hlavnými organizátormi osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch v roku 2015. Činnosť sme postupne rozšírili o ďalšie aktivity, o ktorých sa môžete priebežne dozvedať v rubrike Udalosti. Máme svoje pečiatky, tričká, kroniky, spoločné zážitky a hlavne – spoločný zmysel pre humor, recesiu a rozdávanie radosti naokolo. Keď sa nás opýtate, z čoho to všetko vzniklo, tak odpoveď znie: „Z NIČOHO NIČ“. A ako to je z ničoho nič, sa dočítate v poradí v tretej knihe o Necpaloch, ktorá bola slávnostne uvedená do života práve na oficiálnej časti osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky pod názvom Necpaly (ne)zabudnuté.

Významným posunom v činnosti dobrovoľníkov v Necpaloch bol vznik občianskeho združenia FanNecpaly, ktoré pod touto hlavičkou funguje od 19. mája 2017 a jeho predsedníčkou je PaedDr. Kvetoslava Ďurčová. Organizovanie mnohých akcií, podujatí a aktivít sa tak stalo o niečo jednoduchším, pričom výrazne cítime aj podporu mesta, pretože našej činnosti veľmi pomáhajú dotácie z rozpočtu mesta. V roku 2018 mesto Prievidza podporilo našu činnosť aj finančne čiastkou 2000,-€, v roku 2019 čiastkou 1450,-€. Z týchto financií bola zakúpená ozvučovacia technika, skladací stan, ktorý využívame pri všetkých príležitostiach, čiastočne sme z nich hradili tiež odmeny a občerstvenie pre súťažiacich na veľkých podujatiach, odmeny a sladkosti pre deti. V roku 2020 nás mesto podporilo čiastkou takmer 530,-€, ktoré sme využili na zakúpenie časti materiálu na výrobu masiek a nami vyrobených exteriérových hier (kolky, bránky), na poplatok prevádzky webovej stránky a úhradu nájomného za priestory v Základnej škole v Necpaloch. V roku 2021 sme organizovali v rámci aktuálnych opatrení niekoľko podujatí, ktoré rovnako, ako našu činnosť v prospech obyvateľov, mesto opäť podporilo sumou 800,-€ zo svojho rozpočtu.
Vďaka takejto pomoci mesta môžeme vykonávať činnosť a organizovať podujatia, ktorých sa zúčastňuje čoraz viac obyvateľov Prievidze. Veríme, že po odznení súčasnej mimoriadnej situácie sa vrátime k tradičným podujatiam, ktoré určite obohatíme aj o nové aktivity pre našich obyvateľov.
ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Pre vás ostatných, ktorí chcete podporiť činnosť nášho OZ, je tu možnosť darovania dobrovoľných finančných príspevkov, či 2% z daní. Každý, čo i ten najmenší obnos, nám výrazne pomôže. Poďakovanie patrí už vopred každému, kto túto myšlienku pochopí a podporí finančnou či materiálnou pomocou. Celá činnosť OZ je založená na dobrovoľnosti, na úkor nášho času, pohodlia, bez nároku na odmenu a z vlastných zdrojov, podporených uvedeným príspevkom z mesta či niekoľkých darcov. Všetko len preto, že chceme urobiť radosť, oživiť tradície a robiť život v Necpaloch krajší a veselší. Ak sa zúčastňujete akcií v Necpaloch, vidíte výsledky náročnej, no aj radostnej práce členov OZ FanNecpaly.

A sa rozhodnete podporiť čo i len pár eurami našu činnosť, ktorá pri najväčšej skromnosti a remeselnej zručnosti našich členov často nie je lacná, tu je číslo účtu Občianskeho združenia FanNecpaly. Verte, že každý jeden cent je využitý v prospech vás, Necpalanov.

IBAN SK5383300000002801268153

ĎAKUJEME!


Stanovy Občianskeho združenia FanNecpaly

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist