Driapačky

Driapanie peria bolo tradičným stretnutím susedov, známych, kde sa pretriasli udalosti celej dediny, ale i časom rozprávkových či strašidelných príbehov, humoru, veselosti a neodmysliteľného oldomáša.

Pokiaľ niektoré tváre spoznávate, prosím dajte mi vedieť, pre ľahšiu orientáciu sú fotografie očíslované

1: U Kalvastrov - Mária Kalvastrová (Petrášová), Jozefína Kohútová, Pavlína Vaňová (Šupke)

Foto 1: U Kalvastrov – Mária Kalvastrová (Petrášová), Jozefína Kohútová, Pavlína Vaňová (Šupke)

2: xxx, Pavlína Vaňová (Šupke), Anna Tencerová

Foto 2: xxx, Pavlína Vaňová (Šupke), Anna Tencerová

3: Božčna Gurtlerová, Helena Chudá, Mária Gurtlerová, p. Humajová, Maria Gurtlerová

Foto 3: Božena Gurtlerová, Helena Chudá, Mária Gurtlerová, Anna Humajová,
Emília Antonyová, Helena Kriváneková

4: Anna Mokrá (Pálike), Helena Antonyová, Helena Kriváneková (Tónova mama), p. Antonyová (Mazure), xxx

Foto 4: Helena Chudá, Anna Humajová, Emília Antonyová, Helena Kriváneková, Anna Mokrá (Škrtle)

5: U Krivánekov v pivnici

Foto 5: U Krivánekov v pivnici: Anna Tencerová, Helena Kriváneková, Mária Mäsiarová, Anna Mokrá (Pálike), Anna Letavajová

14: babka Falatka, xxx, Marka z vršku (Némethová), Helena Chudá, p. Gurtlerová

Foto 14: babka Falatka, xxx, Marka z vršku (Némethová), Helena Chudá, p. Gurtlerová

15: ...Mária Mäsiarová, za kvetmi nevidíme, Anna Mečiarová, Helena Chudá)...

Foto 15: ...Mária Mäsiarová, za kvetmi nevidíme, Anna Mečiarová, Helena Chudá)...

6: Anna Tencerová, xxx, babka Falatka, Mária Mäsiarová, xxx

Foto 6: Anna Tencerová, xxx, babka Falatka, Mária Mäsiarová, xxx

7: Mária Mäsiarová, Anna Tencerová, p. Gurtlerová

Foto 7: Mária Mäsiarová, Anna Tencerová, p. Gurtlerová

11: Anna Petrášová (Lastovice), p. Vaňová (mama Jozefa Šmídu)

Foto 11: Anna Petrášová (Lastovice), p. Vaňová (mama Jozefa Šmídu)

13: p. Vaňová, xxx

Foto 13: p. Vaňová, xxx

8: Mária Šajbenová, mama Gusta Hmire (?), Marka Petrášová (Sakráše), Anna Tencerová

Foto 8: Mária Šajbenová, Milka Vaňová (Pihlikova sestra), Marka Petrášová (Sakráše), Anna Tencerová

9: Anna Humajová, dcéra Gita Ravingerová, Helena Kriváneková st., Anna Mokrá, Mária Šajbenová

Foto 9: Anna Humajová, dcéra Gita Ravingerová, Helena Kriváneková st., Anna Mokrá, Mária Šajbenová

10: Mária Šajbenová, mama Gusta Hmire (?), Anna Mečiarová, Marka Petrášová (Sakráše), Mária Masiarová, Anna Tencerová, xxx, babka Falatka

Foto 10: Mária Šajbenová, Milka Vaňová (Pihlikova sestra), Anna Mečiarová, Marka Petrášová (Sakráše), Mária Masiarová, Anna Tencerová, xxx, babka Falatka

12: Driapačky u Šupkov

Foto 12: Driapačky u Šupkov – Pavlína Vaňová (Šupke), Anna Petrášová – Lastovice (zomrela v r. 1971), Anton Vaňo (Šmide) s manželkou, malý Bohuš Vaňo, Mária Vaňová (Šupke)

16: ...Mária Mäsiarová, Anna Mečiarová, Helena Chudá, p. Gurtlerová

Foto 16: ...Mária Mäsiarová, Anna Mečiarová, Helena Chudá, p. Gurtlerová

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist