Zväz žien, Červený kríž

Po roku 1948 sa aktivizovali mnohé spoločenské organizácie, medzi nimi aj Zväz žien. Mnohé ženy chodili z Necpál do Prievidze a keď sa organizačne osamostatnili, predsedkyňou sa stala Anna Petrášová a veľmi aktívne sa zapájala aj Hermína Urbanová. V roku 1959 sa stala predsedkyňou a v roku 1981 ju vystriedala Monika Mokrá, ktorá zotrvala vo funkcii až do zániku organizácie v roku 1989.

Organizácia Slovenského zväzu žien spolupracovala hlavne s Československým červeným krížom a spolu organizovali mnohé akcie, spoločné zábavy, karnevaly, burzy ošatenia, výlety do prírody. Svoje zručnosti si zdokonaľovali v krúžku šikovných rúk, organizovali kurzy varenia, šitia, maľovanie kraslíc, viazanie vencov a ikebán. Za kultúrnu a spoločensky užitočnú prácu dostali mnohé ženy viaceré vyznamenania.

Pokiaľ niektoré tváre spoznávate, prosím dajte mi vedieť, pre ľahšiu orientáciu sú fotografie očíslované

1: xxx

Foto 1: xxx

2: Marta Tomková, sestra Jožka Antonyho, Monika Melišková, Rózka Mokrá, p. Vaňová - Káčerova mama, 
Mária Tomková, Lukač Mokrý, p. Gregorová, Milka Lastovice

Foto 2: Marta Tomková, sestra Jožka Antonyho, Monika Melišková, Rózka Mokrá, p. Vaňová – Káčerova mama, Mária Tomková, Lukač Mokrý, p. Gregorová, Milka Lastovice

3: xxx

Foto 3: xxx

6: xxx

Foto 6: xxx

10: xxx

Foto 10: xxx


Základná organizácia ČSČK

bola v Necpaloch založená v novembri 1958 a jej predsedkyňou sa stala Irma Zápotocká. V roku 1960 už mala organizácia 203 členov rozdelených na päť hliadok. Zúčastňovali sa rôznych súťaží, zabezpečovali zdravotnú službu počas kultúrnych i športových podujatí, osláv, na okresných a krajských kolách spartakiády či na motocyklových pretekoch „Cigliansky okruh“. Podieľali sa na očkovaní proti destkej obrne, záškrtu, zúčastňovali sa na dezinfekcii studní v obci.

Získavali darcov krvi, ktorých rady sa stále rozrastali a v roku 1988 bolo evidovaných 43 stálych darcov krvi. Každé tri roky sa organizoval slávnostný večer viacnásobných darcov krvi s rodinnými príslušníkmi.

4: xxx

Foto 4: xxx

5: xxx

Foto 5: xxx

8: xxx

Foto 8: xxx

9: xxx

Foto 9: xxx

10: xxx

Foto 10: xxx

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist