Fašiangy a pochovávanie basy

"Fašangovanie" bolo v Necpaloch tradíciou, na ktorú sa tešili všetci obyvatelia. Roztancované a rozveselené masky putovali z domu do domu, vyhrávali a za odmenu dostávali slaninu, klobásky, vajíčka a samozrejme, niečo na zahriatie. Večer nasledovalo pochovávanie basy a koniec fašiangovým radovánkam.Foto 3: Fašangovníci


Foto 7: Fašangovníci


Foto 1: U Petrášov


Foto 5: U Petrášov


Foto 8: U Horvátov


Foto 10: Po dedine


Foto 11: Pred kultúrnym domom


Foto 13: xxx


Foto 14: Paľko Tomko s ozembuchom
Foto 17: Mokolín v tanci


Foto 15: Nehoda...


Foto 16: V plnom prúde


Foto 18: Pri starom obchode


Foto 12: Chvíle oddychu


Foto 2: Chvíle oddychu


Foto 24: Chvíle oddychu


Foto 22: Večerná zábava


Foto 19: Pochovávanie basy - Stano Meliško, Betka Hrabovská, Mariana Pekárová, Ľudka Humajová


Foto 20: Už ju nesú... Anton Vaňo - Ufek, Ladislav Vaňo a Peter Vaňo


Foto 23: Mariana Pekárová, Stano Meliško a Ján Meliško


Foto 21: Smútočný obrad

späť

© 2008 design by K STUDIO, stránka spustená 1. augusta 2008